top of page

Behandlinger

psykomotorisk terapi Århus

Afspænding giver befrielse for fysiske og psykiske spændinger 

Hvad er en psykomotorisk terapeut? 

En psykomotorisk terapeut har en sundhedsfaglig uddannelse gennem en 3½-årig professionsbachelor. Vi arbejder ud fra en specialiseret viden om både psykologi, anatomi og fysiologi og har ekspertise i sammenhængen mellem krop, følelser og tanker. 

Psykomotorisk terapi havde tideligere titlen afspændingspædagog, og det er denne tradition terapien bygger videre på. Læs om afspændings terapi nedenfor.

 

Vi arbejder under tavshedspligt, og er, som medlemmer af Danske Afspændings Pædagoger (DAP), underlagt DAPs etiske retningslinjer og vedtægter. 

psykomotorisk terapi

Hvad er psykomotorisk stress og traume terapi (PMST)?

Psykomotorisk stress og traume terapi er en efteruddannelse i traume terapi, der hviler på den psykomotoriske tilgang, hvor metoden er en sammensat behandlingsform. Teknikkerne er mange, og de er nøje tilpasset de hypersensitive og overbelastede tilstande, som stress- og traume ramte befinder sig i.

PMST er en behandlingsform til, når skaden er sket! 

I PMST-behandlingen går vi i dialog med den smertefulde tilstand og undersøger dens årsag. Det kræver ro og tid, at komme ud af denne tilstand, og det sker i en gradvis doseret behandling. Behandlingen er kropslig orienteret og består af en nonverbal metode (uden sprog), der gennem blid kropslig berøring, gør det muligt at bringe kroppens fortælling frem i lyset efter et kontroltab. Dette kombineres samtidig med samtale og sprogliggørelse. Nervesystemet kan herefter reguleres tilbage til et mere roligt sted, hvor du kan finde en ny form for kontrol og balance i dit liv. 

Afspænding er en aktiv handling

Hvad er afspænding?

Traditionelt er afspænding overvejende et forebyggende pædagogisk arbejde, som sigter mod at normalisere muskulære spændingstilstande. Der er vægt på den nære forbindelse mellem kroppens funktioner og personlige udvikling. Ordet afspænding er dækkende, når der er tale om at sænke spændingsniveauet i en overspændt muskulatur, men behandlingen kan lige såvel bestå i at aktivere, styrke og øge spændingen i underspændt muskulatur. 

Behandlingen sigter både øjeblikkelig lindring af smerter og langsigtet bedring af kropsfunktionen, idet klienten gennem kropbevidsthed lærer at udnytte kroppens ressourcer. Behandlingen er hjælp til selvhjælp, og der arbejdes ud fra en grundlæggende tro på menneskers evne til selvregulering. 

Nogle mennesker har bevaret den umiddelbare evne til at fornemme kroppens reaktioner nuanceret, hos andre er den blevet indskrænket under tilværelsens belastninger. Vores vitalitet, evnen til at nyde, evnen til lystfølelse er nært forbundet med kroppens følsomhed og med en optimal muskulær spændingstilstand, hvor hverken underspændthed eller for høj spænding blokerer for kroppens levende reaktioner. 

Afspænding er både en manuel behandlingsform og en række øvelser til selvtræning, hvor din krop får hjælp til at give slip og slappe af. Det er samtidig et læringsforløb, hvor du aktivt lærer at slappe af. Du kan tænke på det som et personligt træningsforløb. 

afspænding
bottom of page