top of page

Behandling af stres og traume

traume terapi Århus

Behandlingsforløbet

Det første skridt

Det kan føles som et stort skridt at søge hjælp, og herefter at arbejde med sig selv. Det åbner ofte op for flere spørgsmål og kan skabe usikkerhed.

 

Et behandlingsforløb skaber forandringer, som man selv skal integrere og rumme samtidig med at omgivelserne måske bemærker, at man forandrer sig.

Jeg laver terapi, der forløser traumer og opbygger nye kropslige færdigheder, som skaber robusthed. Dette er en aktiv process, som er skræddersyet til dig og tilpasset dine traumer, og det tempo din krop kan forandre sig i.

Forandringerne og tilvænningen sker langsomt, så du og dine omgivelser kan følge med. Du kommer til at lære dig selv og dine kropslige reaktionsmønstre at kende og bliver i stand til at hvile i dig selv. 

Hvad sker der første gang vi mødes?

At skabe forandring og lære noget nyt er i sig selv stressende. For at det kan finde sted, er det vigtigt skabe et trygt miljø mellem os i terapirummet, også kaldet sikker-zone. Denne tryghed skabes mellem os i behandlingen, og du vil ligeledes lære at opbygge kropslige færdigheder, der skaber ro og en sikker-zone i dig selv. På denne måde kan du rumme og integrere bearbejdningen af dine traumer, så det bliver muligt at komme ud af de kroniske stress tilstande. 

  1. Skab ro og Stabilitet 

Første step er at skabe et ro og stabilitet. Vi undersøger, hvor dine grænser går i kontaktfladen, og hvor sensitivt og traumatiseret dit nervesystem er. En del af læringen er et træne kropslige færdigheder, som støtter og hjælper dig, så du i stigende grad kan regulere dig selv. Du får redskaber, som kan bruges med det samme.

Den manuelle behandling består i at stabilisere din tilstand, så din krop og dit sind kan få ro til at restituere. Det særlige ved PMST behandlingen er, at du lærer dine ubevidste kropslige mønstre at kende og opbygger nye alternativer. 

2. Behandling der skaber vedvarende forandringer

Når kroppen er faldet lidt til ro, og nye kropslige færdigheder er lært. Kan vi begynde den del af behandlingsforløb, hvor vi sammen undersøger gamle automatiske mønstre eller fastlåste traumespor. Det giver plads til at nye og mere rolige mønstre kan etableres. I den manuelle behandling hjælpes dit væv til at give slip, og dit nervesystem reguleres. Herved aftager spændinger og smerter i kroppen.

Indgange

Jeg opererer med 2 forskellige indgange til at behandle traumer og stress. Den ene er nonverbal, manuel behandling, som foregår på en briks, hvor jeg via forskellige manuelle teknikker hjælper din krop til blandt andet at give slip på spændinger. Den anden er en verbal tilgang, hvor jeg hjælper dig til, i eget tempo, at mærke traumer i kroppen og selv forløse dem. 

 

Alt behandling er kropligt orienteret. Selvom vi tager udgangspunkt i historien bag traumaet, så er det kroppens fortælling, vi bringer frem i lyset. Vores tilgang er, at traumet sidder i kroppen ikke i historen.  

  

Tidsperspektivet  
  • Behandlingsforløbet afhænger af graden af ramthed. For nogle vil få gange være nok, for andre vil det kræve et længere forløb, over noget tid.

  • Du vil allerede kunne mærke effekten efter første gang, men der skal typisk flere gange til for at skabe vedvarende forandring. 

  • I starten vil intervallet typisk være en gang om ugen, derefter hver anden uge og senere efter behov. 

bottom of page