top of page

Hold for stress og traume ramte

Når skaden er sket og kroppen gør ondt, og sindet smerter.

Langvarig stress og uforløste traumer medfører, at nervesystemet bliver låst fast i alarmberedskab, dette skaber ubalance mellem den aktive del af nervesystemet og vores ro-hvile system. 

 

Denne overbelastning tager hårdt på kroppens ressourcer, da kroppen kompenser ved øget muskelspændinger, der belaster muskler, bindevæv og led. Smerte symptomerne vil ofte forværres og gradvist udvikle sig til kroniske tilstande. Den udløsende faktor bunder i manglende evne til at håndtere for meget uro i kroppen, skabt fra det sensoriske system. 
De fysiske smerter vil ofte være omfattende, komplekse og diffuse. Graden af en persons oplevede smerter og spændinger vil ofte have en sammenhæng med, hvor presset personen er i sin hverdag. 

Afspænding 

Forebyggende og afhjælpende træning

 

Undervisningen orienterer sig om at lære at slappe af, skabe kropsligt og mentalt ro hvor du får redskaber til selv at håndterer sværere følelser, tanker og kropsligt uro. Til at kunne regulerer dig  selv både når du er alene og sammen med andre.  Afspænding er en aktiv handling, og skal læres og trænes ligeså vel som styrketræning. 

 

Den psykomotoriske tilgang er baseret på et læringsforløb, hvor du er i centrum og aktivt lærer at tage ansvar for dit helbred. Vi hjælper dig i den proces og har en række værktøjer, tålmodighed, og masser af motivation til at støtte op om din proces. 

 

 

photography by: birgittewintherhinge.smugmug.com

Indhold

  • Lær at spænde af, såvel som at spænde op. 

  • Lær at mærke din krop, og navigerer i hvad der er godt for den

  • Oplev en helt ny form for ro

  • bedre søvn

  • stabilitet og rumning følelser og aurosal tilstande

  • ro og nærvær i relationer 

  • lær at sætte ord på hvordan du har det, og gør dig forståelig overfor dine omgivelser

  • at kunne være sammen med sig selv igen, at flytte hjem i egen krop

  • skab grounding og centring

  • afgrænsning til og overfor andre mennesker 

Vejen til at kunne slappe af

Afspænding kan foregå gennem bevægelse, her findes forskellige øvelser, hvor stræk og mobilitet kan indgå som en del af programmet, såvel med lette styrkende øvelser og energimobiliserende aktiviteter. En modpol der komplementer dette er opmærksomhedsøvelser der omhandler koncentration i hvile. Her er nøgle begreber som meditation, mindfulness og kropslig færdighedstræning en del af værktøjerne

kropslignærvær og kropbevidsthed

Fælles for alt afspænding er kropsbevidstheds træning. et arbejde med kropsbevidsthed er i en varieret omfang at have kropsligt-nærvær og herigennem at lære sine spændingsmønstre at kende, herunder motivation, handlingsmønstre, følelser, og smerte. Dette foregår både på et personligt plan og på det relationelleplan.

bottom of page