top of page
behandling
Hvorfor er det vigtigt at vælge en kropslig orienteret vej til behandling af kronisk stress og fastlåste traume tilstande? 

Når vi er udsat for langvarig og udmattende stress, eller akut kontroltab i en traumatisk oplevelse, slipper vores normale ressourcer og forståelse af verden op. Vores overlevelsessystem tager over og træffer hurtige, instinktive og ubevidste beslutninger. 

Det foregår i vores ældste hjernestruktur, den såkaldte reptilhjerne, der er omkring 650 milioner år gammel. Reptilhjernen handler på overlevelsesinstinkter og de beslutninger er ubevidste for den resterende del af hjernen 

Vores limbiske system, som handler om følelser og mellemmenneskelige relationer, er til sammenligning kun omkring 23 milioner år gammel. Følelser giver retning i livet, og fungerer som kroppens gps-system. Bliver vi f.eks. bange, trækker vi os og føler vi glæde nærmer vi os. Vores tænkende og rationelle hjerne (neocortex) er omkring 2 milioner år gammel, og giver os evnen til at problemløse og til rationel tænkning. Det kræver dog, at der er ro i reptilhjernen, før vi kan bruge disse funktioner, som ellers udfordrer fornuften ved at varsle om katastrofer. 

Man snakker ikke fornuft med overlevelsesinstinktet. Det er overlegent og har mange milioner års erfaring. Med overlevelsesinstinktet træffes beslutninger på et halvt sekund, før det når op til vores tænkende hjerne. Når alarmsystemet sidder fast i disse mønstre, er det meget smertefuldt. For det første gennem smerter i kroppen, ryggen kan føles stiv som et bræt, følelserne overtager og fornuften er sat ud af spil. Vores adfærd stemmer ikke overens med vores personlighed, og det er udmattende og opslidende for vores krop og stiller store krav til vores omgivelsers rummelighed.

I PMST behandlingen går vi i dialog med de subkortikale strukturer og det gør os i stand til at forhandle med låst instinktadfærd og låste reflekser gennem buttom-up processer (fra kropslige sansninger, modsat top-down processer, der er kognitiv tænkning). Herved kan vi forhandle med fastlåstheden og en nedregulering af alarmberedskabet kan begynde.

Dette er kun muligt gennem kroppens sprog og i et langsomt tempo. Post behandlingen er udviklet til at tage sig af fysiske symptomer, der er afledt af stress og traumehændelser. 

bottom of page