Psykomotorisk Stress og Traume Terapi (PMST)

En behandlingsform til når skaden er sket! 
PMST-behandling er en sammensat behandlingsform. Teknikkerne er mangen og nøje udvalgt.  Teknikkerne er tilpasset den sårbare og overbelastede tilstand, som stress og traume ramte befinder sig i.

I PMST-behandlingen går vi i dialog med den smertefulde tilstand, og undersøger deres årsag. Det kræver ro og tid, til at komme ud af denne tilstand, og det sker i en gradvis doseret behandling. Behandlingen er kropslig orienteret og består af en nonverbal metode (uden sprog), der gennem blid kropslig berøring, gør det muligt at bringe kroppens fortælling frem i lyset efter et kontroltab. Nervesystemet kan herefter reguleres tilbage til et mere roligt sted, hvor du kan finde en ny form for kontrol og balance i dit liv. Samtidig er samtale og verbalisering (sprogliggørrelse) en del af behandlingen.

Behandlingsforløbet:

  1. Skab ro og Stabilitet 

Første step er at skabe et roligt sted (Sikker zone), hvor du kan føle dig sikker i rummet sammen med behandleren. Vi undersøger hvor dine grænser går i kontaktfladen, og hvor sensitivt og traumatiseret dit nervesystem er.

Herefter træner vi kropslige færdigheder som støtter og hjælper dig, så du selv kan finde ro hvor som helst, og når som helst. Du får redskaber som kan bruge med det samme.

Den manuelle behandling bestå i at stabiliser din tilstand, så din krop og dit sind kan få ro, til at restituere, og du vil opleve smerte lindring, og at muskelspændinger aftager.

Det særlige ved PMST behandlingen er at du lærer dine ubevidste kropslige mønster at kende, og opbygger nye alternativer. 

2. Behandling der skaber vedvarende forandringer

Når kroppen er faldet lidt til ro, og nye kropslige færdigheder er lært. Kan vi begynde den del af behandlingsforløb hvor vi sammen undersøger gamle automatiske mønstre, dette giver plads for at nye og mere rolige mønstre kan etableres. I den manuelle behandling hjælpes dit væv til at give slip, og dit nervesystemreguleres, herved aftager spændinger og smerter i kroppen.

  

Tidsperspektivet  

  • Behandlingsforløbet afhænger af graden af ramthed. For nogle vil få gange være nok, for andre vil det kræve et længere forløb, over noget tid.

  • Du vil allerede kunne mærke effekten efter første gang, men der skal typisk flere gange til for at skabe vedvarende forandring. 

  • I starten vil intervallet typisk være en gang om ugen, derefter hver anden uge, og senere efter behov. 

Hvad er stress og traume - og hvad er forskellen?

Hvad er et traume?

Traume er græsk og betyder brud, enten på krop eller psyke. Brud på krop eller psyke opstår ved en pludselig og dramatisk begivenhed, hvor den givne persons integritet og grænser for kontrol bliver overskredet og opleves som livstruende.

Der er ikke nødvendigvis fysiske tegn på traume, men skaden bevirker, at personligheden ændres, ex. kan affektregulering være svækket og resultere i pludselige vrede, gråd eller uro. Eksempler på disse hændelser kan være trafikulykker, overfald, seksuelle overgreb og naturkatastrofer.

Hvad er stress?

Stress er en reaktion på mindre dramatiske dagligdagsbegivenheder, der opfattes som skræmmende og svært udfordrende. Her bliver en overbelastningstilstand opbygget langsomt over tid, og det er karakteristisk, at man ikke selv opdager forandringerne i tide, da adaptionen sker langsomt. Eksempler på dette kan være vedvarende tidspres, job-usikkerhed, økonomi, tab af status mv.

Ved kronisk stress og traumatisering følger ofte symptomer såsom:

  • Nedsat koncentrationsevne, dårlig tidshukommelse, manglende overblik, humør ændringer, manglende affektstyring, kan ikke slappe af, mistænksomhed, indlæringsvanskeligheder, søvnbesvær, følelsen af at være ligeglad (tab af håb på forandring), undgåelsesadfærd, isolering, tilbagetrækning fra relationer og tab af samhørighedsfølelse til familie og venner. Svært at holde øjenkontakt, mere distræt, svært ved at koncentrer sig, svært ved problemløsninger. 

 

  • Træthed, ondt i maven, hovedpine, muskelsmerter, uforklarlige smerter. Hård mave/forstoppelse, dirrae, skiftende hårdmave og dirre, reflux/halsbrand, mavesår. 
     

  • Uforklarlig eksem, hudproblemer. Opblussen af psoriasis, sveder mere end normalt, mere syg end sædvanligt, nedsat lyst til sex, hårtab, blødningsforstyrrelser (kvinder).

 

Konsekvensen af stress og traume belastninger på kroppen

Langvarig stress og uforløste traumer medfører, at nervesystemet bliver låst fast i alarmberedskab, og balancen mellem den aktive del af nervesystemet og vores ro-hvile system kommer i ubalance. Denne overbelastning tager hårdt på kroppens ressourcer, hvor kroppen søger at skabe ligevægt, såkaldt homøostase. Og kompensere for manglende ressourcer til at håndtere de psykiske udfordringerne ved eksempelvis at øge muskelspændingerne i dele af kroppen, der overbelaster muskel-og bindevævssystemet. Dette kan give fysiske smerter, der typisk viser sig som en øget spænding i muskler, og kan skabe belastninger og skader i led og bindevæv. Dette betragtes som psykosomatiske relaterede. 

De fysiske smerter vil ofte være omfattende, komplekse og diffuse. Graden af en persons oplevede smerter og spændinger vil ofte have en sammenhæng med, hvor presset personen er i sin hverdag. Smerterne vil ofte forværres og gradvist udvikle sig til kroniske tilstande, der kræver meget hensynstagen fra omgivelserne. Den udløsende faktor bunder i manglende evne til at håndtere for meget uro i kroppen, skabt fra det sensoriske system. 

Fælles for reaktionerne på et traume er, en manglende evne til at vende tilbage til en oprindelig virkelighedsoplevelse af sig selv, sin krop og sine omgivelser. Det kan beskrives som at have fået sit selvbillede og forståelse af virkeligheden ødelagt.

Nøglen til at genvinde balancen efter traumatisering er at kunne rumme at have mistet balancen. 

Sikker zone

Gennem forskellige øvelser afklarer vi, hvor sensitivt dit sensoriske system er. Du lærer hvilke rammer, der skal til for at du kan føle dig tryg. Når rammerne er fundet, kan dit system opnå ro, hvorefter vi langsomt kan begynde at udvide dets komfortzone. Udvidelsen sker ved, at vi udfordrer dit sensoriske system, og du lærer at reguler dig selv, herved vil du opnå større frihed og fleksibilitet.

Selvregulering

Evnen til selv at kunne regulere sig tilbage til at sted, hvor man kan rumme og håndtere svære oplevelser og følelser, uden brug af forsvarsmekanismer.

  

Klients udtalelse: 

Efter en lang sygemelding pga. stress kom jeg i behandling hos Lotte. Den psykomotoriske behandling fik min krop til at slappe helt af og gav en dejlig fred og afslappethed i kroppen resten af dagen. En anden bonuseffekt er, at kroppen er blevet mere smidig efter blot nogle få uger.

Forud for selve behandlingen havde jeg nogle gode samtaler med Lotte, hvor jeg fik afløb for den frustration, som kan komme i kølvandet af stress. I den forbindelse fik jeg en bedre forståelse for min ”tilstand” og nogle værdifulde værktøjer til at få dårlige dage til af fungere optimalt. Ydermere har min krop haft godt af behandlingerne, da jeg er blevet bedre til at slappe af og til at modtage behandlingerne.

Jeg har aldrig prøvet den slags behandlinger før, men jeg kan uden tvivl sige, at jeg har fået mere ud af Lottes behandlinger end af samtaler med min psykolog!

                                                                                                                                    Sekretær, 61 år

ROBUST psykomotorisk terapi,CVR.:39736969, Jernbane Allé 45 2 sal, 2720  Vanløse, tlf.nr.: 20208812, e-mail: lotte@rbst.dk

  • Facebook Social Icon